/ by /   Archiv, Články / 0 comments

Rozpis hobby jezdeckých závodů 2.6.2012

Dne 2.6.2012 srdečně zveme všechny „koňáky“  na hobby závody na našem radslavském závodišti.

Těšte se na příjemnou podívanou za doprovodu hudby a zajištěného občerstvení.

 

Rozpis jezdeckých hobby závodů – Radslavice

 1. Základní ustanovení:
  1. Pořadatel : MH. 100   TVCK Radslavice
  2. Datum konání: 2. 6. 2012 od 11.00. hod.
  3. Místo konání:  dostihové závodiště Radslavice
  4. Kolbiště: travnaté
  5. Opracoviště: travnaté
  6. Odpovědná osoba:   Zich Rostislav
  7. Dozor na opracovišti: Janků Pavlína
  8. Veterinární a lékařský dozor: Zajišťuje pořadatel
  9. Občerstvení: velmi bohaté přímo v areálu
  10. Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody, nemoci, ztráty či škody, které by postihly účastníky hobby závodů nebo jejich koně. Všichni jezdci sedící na koni jsou povinni mít nasazenu a řádně upevněnu přilbu s tříbodovým úchytem! V soutěži č.4 musí mít jezdci ochranné vesty.
 2. Technická ustanovení
  1. Podmínky účasti koní: Platné veterinární osvědčení pro přesun koní v roce 2012, nebo klinické vyšetření koní, ne starší 3 dny
  2. Zápisné:  Na jednu dvojici je 200,- Kč (za tuto částku může startovat 2 starty – viz prav. ČJF) nebo zvolte startovné místo zápisného, tzn. že zaplatí za každý start (max. 2 starty)
  3. Kolbiště a opracoviště: Kolbiště – travnaté 100 x 100m, opracoviště – travnaté 50 x 50m
  4. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
 3. Soutěže

Soutěž č. 1      Dvoufázové skákání 50/60cm

Určeno pro PONY a koně s KVH do 130cm (včetně)

1. fáze 8 překážek, 2. fáze 4 překážky bez kombinace

Hodnocení dle čl. 274.5.3. PJS

 1. (Opracování koní v kolbišti)

Soutěž č. 2      Dvoufázové skákání 80/90cm

1. fáze 8 překážek, 2. fáze 4 překážky bez kombinace

Hodnocení dle čl. 274.5.3. PJS

(Opracování koní v kolbišti)

 

Soutěž č. 3       Parkur stupně „Z“ – jedno rozeskakování

Hodnocení dle čl. 238.2.2. PJS – jedno rozeskakování

 

Soutěž č. 4Radslavické jarní „Skokové DERBY“

Výška překážek do 100cm

Hodnocení dle čl. 239 – na čas (tabulka „C“)

Časový rozvrh:  sobota 2. června 2012

Prezentace od 09 do 10 hod.u věže rozhodčích , popřípadě na tel. 723 309 505

V 11.00 hod  zahájení soutěže č.1 a pak následně ostatní soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v návaznosti na počtu došlých přihlášek

 

4. Všeobecná ustanovení

4.1.Přihlášky zasílejte na: Pavel Složil, 723 309 505,  Email: slozil@volny.cz

4.2.Uzávěrka přihlášek 30.05.2012 do 18.00 hod

4.3.Prezentace na věži rozhodčích dle časového programu

4.4.Technická porada se nekoná

4.5.Ubytování a ustájení pořadatel nezajišťuje

4.6.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

4.7.Námitky a stížnosti v souladu s PJS

5. Veterinární předpisy:

5.1.Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární osvědčení platná pro rok 2012.

5.2.Veterinární přejímka se nekoná.

 

6. Poskytované služby:

6.1.Lékařskou službu zajistí pořadatel.

6.2.Veterinární službu zajistí pořadatel oproti úhradě.

6.3.Podkovářskou službu zajistí pořadatel oproti úhradě.

7. Ostatní ustanovení:

7.1.Dekorování jezdců podle PJS.

7.3.Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

 

Za pořadatele

Pavel Složil

SHARE THIS


Napsat komentář